De wereld om je heen verandert snel. Dat was al zo voor de coronacrisis, en nu lijken die veranderingen nog sneller te gaan en onvoorspelbaarder te zijn. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. We leven langer en we wonen langer zelfstandig. Meer huurders vertonen verward gedrag. Er zijn meer – betaalbare – woningen nodig. Duurzaam en energiezuinig leven is een gemeenschappelijk doel.

We zullen meer dan ooit samenwerken met gemeenten, zorgverleners en wijkagenten om sociale problemen op te lossen en te voorkomen. Corporaties gaan meer samen optrekken om energieneutrale huizen te bouwen voor een zo gunstig mogelijke prijs. Er is steeds meer digitaal contact met huurders.

Misschien herken je het toekomstbeeld, maar misschien ook niet. Dat is niet erg. Het is bedoeld als stip op de horizon. Die stip kan er anders uitzien, afhankelijk van hoe de toekomst zich ontwikkelt en de keuzes die jouw corporatie maakt. En dat is prima. Laten we er vooral met elkaar over in gesprek gaan. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor jou, voor jouw corporatie en op welke gebieden is samenwerking mogelijk.

Kom ook naar je vakgroep en laat je bijpraten over de Corporatie van de Toekomst!

In de Week van het Werken (15 tot en met 18 november) organiseert Kracht in Mobiliteit een evenement om jou voor te bereiden op de veranderingen die gaan komen bij corporaties.

Wellicht heb je de webinars van FLOW over de belangrijkste ontwikkelingen richting 2025 en wat de impact hiervan kan zijn op je werk al gezien. Zo niet, het kan alsnog of… doe mee met de vakgroep waarin jouw vakgebied aan bod komt.

Wat gaan we doen deze Week van het Werken?
We starten op 15 november van 15.00 tot 17.00 uur met een gezamenlijk aftrap via een webinar met als gastspreker Arne Stoffer:

Buiten de Westerse wereld weten ze het al duizenden jaren. Veranderen gaat niet van oud naar nieuw. Er zit wat tussenin. Corporate Antropoloog Arne Stoffer neemt je mee in een antropologische blik op veranderen, het belang van rituelen en de rol van leiderschap in verandering.

Vervolgens vinden van 16 t/m 18 november acht vakgroepen plaats op de gebieden:

 • Woningbeheer en onderhoud
 • Wijk- en Sociaal beheer en leefbaarheid
 • Vastgoed en projectontwikkeling
 • Financiën
 • Verhuur, verkoop en bemiddeling
 • Staf
 • Ondersteuning, ICT, administratie en secretariaat
 • Bestuur en RvC

Er is dus altijd een vakgroep wat bij je past.

Wat doe je in een vakgroep?

Elke vakgroep duurt 2,5 uur en je gaat vooral praktisch aan de slag met je toekomst: zowel voor je eigen toekomst, die in je werk en wat het betekent voor je corporatie. Dit samen met een expert binnen jouw vakgebied.

Het helpt als je het webinar van FLOW over het desbetreffende vakgebied hebt bekeken. Maar je mag ook de inspiratiegids doornemen. Zo haal je het maximale uit de bijeenkomst.

Heb je na de vakgroep vragen over wat er op je afkomt, dan kun je aan het eind van de bijeenkomst een afspraak maken met onze ontwikkeladviseur.

Deelname aan het event is gratis, maar niet vrijblijvend. Bij aanmelding rekenen we op je komst. Je kunt de deelname kosteloos annuleren tot twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst. Daarna brengen we € 50 (incl. btw) in rekening.

Aanmelden?

Je kunt je aanmelden voor het webinar op 15 november en voor je vakgroep (maak dus twee aanmeldingen).

Klik hieronder op de betreffende links om je aan te melden bij Watdoejijmorgen.

Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door FLOW met subsidie van ESF.

Meld je hieronder aan voor het webinar én je vakgroep!

Klik op de link van het webinar en je vakgroep om naar Watdoejijmorgen te gaan. Ga naar tabblad Planning en meld je aan voor de betreffende workshop.

 • Start ‘Week van het Werken in de corporatie van de toekomst’ met een webinar

  15 november van 15.00 – 17.00 uur (online via Teams)

  Buiten de Westerse wereld weten ze het al duizenden jaren. Veranderen gaat niet van oud naar nieuw. Er zit wat tussenin. Corporate Antropoloog Arne Stoffer neemt je mee in een antropologische blik op veranderen, het belang van rituelen en de rol van leiderschap in verandering

 • Vakgroep Woningbeheer en onderhoud

  16 november van 9.30 – 12.00 uur bij Talis

  In dit thema atelier nemen de adviseurs van Chaptr2 je graag mee in de impact die nieuwe ontwikkelingen hebben op jouw werk binnen woningbeheer en -onderhoud. Het atelier start met een inspiratiesessie over digitale ontwikkelingen binnen jouw vakgebied waarin steeds ook de vertaling wordt gemaakt naar woningcorporaties. Zo kom je met een persoonlijk actieplan uit dit werk-atelier en hebben we verkend waar we als corporaties op dit vlak kunnen samenwerken.

 • Vakgroep Wijk- en Sociaal beheer en leefbaarheid

  16 november van 9.30 – 12.00 uur bij Woonwaarts

  De publieke sector staat voor enorme nieuwe uitdagingen. Enerzijds zijn organisaties in het publieke domein voor oplossingen van complexe vraagstukken steeds meer afhankelijk van inwoners. Anderzijds wordt de relatie tussen deze organisaties en inwoners steeds gespannener. De SevenSenses-aanpak overbrugt deze kloof en brengt co creatie tot stand tussen organisaties in het publieke domein en verschillende belanghebbenden in de samenleving. Van werken vóór de wijk naar werken mét de wijk.

 • Vakgroep Ondersteuning, ICT, administratie en secretariaat

  16 november van 14.00 – 16.30 uur bij Portaal

  De digitalisering en de transformatie van de processen spelen een belangrijke rol in hoe de corporaties er straks uitzien. Maar wat is digitale procestransformatie nou precies, wat is het belang hiervan en hoe kun je dit succesvol toepassen binnen woningcorporaties? In deze sessie neemt MLC je mee in inspirerende digitale innovaties zowel buiten als binnen de corporatiesector (bijv. automatiseringsoplossingen, robots, sensoren, Artificial Intelligence, Process Mining en chatbots). En ook het belang van een goede procesorganisatie en ICT architectuur komt aan bod, zodat je de digitale innovaties optimaal kan benutten. Welke digitale innovatie zet je in welk proces in? En wat is de impact van het digitaliseren en automatiseren van processen op de medewerkers. Wat verandert er in hun werk? En in dat van jou?

 • Vakgroep Financiën

  16 november van 14.00 – 16.30 uur bij WoonGenoot

  In dit werkatelier samen met Eigen Haard willen we graag inzichten over de veranderingen voor financiën delen. Verdere digitalisering van het vakgebied kan als kans, maar ook als bedreiging worden gezien. Raak je hierdoor de controle kwijt of biedt het mogelijkheden om juist verder in control te komen?

 • Vakgroep Verhuur, verkoop en bemiddeling

  17 november van 9.30 – 12.00 uur bij SSH&

  Digitalisering is onontkoombaar, ook op het gebied van verhuur, verkoop en bemiddeling (of juist op dit gebied). Hoe zet je het in en hoe zorg je dat mensen ermee werken; zowel collega’s als klanten? Hoe ga je om met de verandering? Tijdens dit werkatelier met het bureau Andersom inspireren wij je met voorbeelden uit de praktijk én delen we wat nodig is voor succesvolle realisatie en implementatie. Waar en hoe begin je, wat heb je nodig om processen te digitaliseren? Digitalisering als kans voor nog betere dienstverlening voor jouw klanten, of dat nu huurders, kopers, woningzoekenden of collega’s zijn.

 • Vakgroep Staf

  17 november van 9.30 – 12.00 uur bij Baston Wonen

  Interne en externe ontwikkelingen zoals een veranderende maatschappij en veranderingen in dienstverlening beïnvloeden het werk van de je corporatie collega’s. Als stafmedewerker heb jij, ongeacht je functie, een belangrijke rol in de transitie van organisatie, systemen en medewerkers en de noodzakelijke cultuurverandering richting de toekomst. Dageraad Advies gaat graag het gesprek aan met elkaar om te kijken waar we de krachten kunnen bundelen.

 • Vakgroep Vastgoed en projectontwikkeling

  18 november van 9.30 – 12.00 uur bij Waardwonen

  Deze interactieve sessie met Brickton over Conceptueel Bouwen focust op drie vragen. Wat is het? Hoe werkt het? Waarom zou je? We gaan van horror naar succes verhalen, toetsen elkaars ervaring, bekijken de laatste stand van zaken en we trekken dwarsverbanden met duurzaamheid, circulariteit en bijvoorbeeld de aankomende wet kwaliteitsborging.