Berichten

Zet jij jouw talent in voor je collega’s?

Vacature (inspiratie-plek) COACHES voor de coachpool Kracht in Mobiliteit

Ben jij op zoek naar (nog) meer inspiratie, verdieping en / of groei in je werk? Of wil / moet je uitkijken naar een volgende stap in jouw loopbaan? Dan is deze inspiratieplek iets voor jou! Een unieke ervaring in een uitdagend project binnen de Gelderse woningcorporaties, waarin samenwerking, vernieuwing en ontwikkeling voorop staan: Kracht in Mobiliteit!


Kracht in Mobiliteit
Kracht in Mobiliteit (KIM) – is een samenwerkingsverband van 18 wooncorporaties in Gelderland. Samen werken we aan Duurzaam Inzetbaarheid; ontwikkeling van talenten, ondersteuning bij loopbanen en het vinden van nieuwe kansen en mogelijkheden in en buiten de branche. Hiertoe zijn verschillende activiteiten / workshops / inspiratiebijeenkomsten ingericht, die nuttig zijn voor alle collega’s uit de sector.

Het doel van Kracht in Mobiliteit is: medewerkers inspireren en verleiden om aan de slag te gaan met hun loopbaan. Stimuleren van toekomstgerichte scholing, talentontwikkeling en het bieden van inzicht in mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Dit allemaal middels een regionaal samenwerkingsverband van en voor woningcorporaties.

Coachpool Kracht in Mobiliteit
Om bij medewerkers bewustwording te creëren, hen verder te ontwikkelen, mogelijkheden te zien en te benutten, willen we coaches uit de sector inzetten. Loopbaancoaches, life-coaches en matchmakers.

  • Loopbaancoaches – medewerkers helpen bij een volgende stap in de loopbaan.
  • Life-coaches – voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Matchmakers – verbinden van ‘werk naar werk’, binnen de sector en buiten de sector.

Jouw talent!
Ben je al opgeleid tot coach (gecertificeerd) en wil je je graag (verder) ontwikkelen? En wil je jouw talent inzetten voor jouw collega’s uit andere organisaties? Dan ben je op je plek in Kracht in Mobiliteit! Als loopbaancoach, life-coach of als matchmaker om je collega’s van de wooncorporaties in deze regio te helpen bij een volgende stap.

Jouw kans! 
Kracht in Mobiliteit gaat over ontwikkeling van werknemers in woningcorporaties. Deze inspiratie-plek gaat over investeren in jouw eigen weg en ontwikkeling. Er staat geen loonwaarde tegenover. Ga met jezelf, je leidinggevende, je HR-medewerker in gesprek over je wens – en de mogelijkheden.

Aan de slag!

  1. Meld je -met jouw motivatie- voor 28 februari aan bij  info@krachtinmobiliteit.nl o.v.v. ‘ik wil meedoen in de coachpool’.
  2. Half maart vinden de selectiegesprekken plaats. Er zullen maximaal 6 coaches aangesteld worden voor de duur van een jaar. Daarna mogelijk verlenging.
  3. Eind maart wordt een train-de-trainer gepland om elkaar te ontmoeten, afspraken te maken, stip op de horizon te zetten, intervisie & evaluatie vast te leggen en aan de slag te gaan met en in het coach-team!

Meer informatie
Christianne Bongers, projectleider Kracht in Mobiliteit,  info@krachtinmobiliteit.nl