Nieuwe cao Woondiensten is rond

Wist je dat in de nieuwe CAO veel aandacht besteed wordt aan leren & ontwikkelen?

Scholing en ontwikkeling
CAO-partijen stimuleren corporatiemedewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen. Dit zogenaamde ‘een leven lang leren’ maakt voortaan een vast onderdeel uit van de functionerings- en beoordelingscyclus. Ook wordt van medewerkers verwacht dat zij met ondersteuning van hun leidinggevende een opleidingsplan opstellen.

Klik op deze link voor meer info!