Toelichting

Talentenprofielen of ontwikkeladviezen t.b.v. de medewerkers binnen de deelnemende corporaties. Het bieden van begeleiding en structuur aan medewerkers t.b.v. hun persoonlijke ontwikkeling:

 • 350 medewerkers krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan een ontwikkeltraject waar men zelf kan kiezen uit een team van coaches;
 • Een talentenmeeting met een terugkoppelgesprek;
 • Een vervolggesprek met actieplan.

Met daarbij de afspraak:

Wij zijn daarbij als bestuurders en leidinggevenden een inspirerend voorbeeld. We beseffen dat de verandering begint bij onszelf. We laten daarom als bestuurders en leidinggevenden het voorbeeld zien door zelf ook bezig te zijn met leren en onze eigen ontwikkeling. En we zijn op de hoogte van alle kansen en mogelijkheden binnen Kracht in Mobiliteit.

Roadmap

 • Februari/maart 2023

  • Talentenmeting leidinggevenden, bestuurders, projectleiders en HR-professionals
 • Mei 2023

  • Start campagne
 • Mei 2023 t/m oktober 2024

  • Talentenmeetingen met een terugkoppelgesprek en vervolggesprek met actieplan.
 • Juni 2023 t/m oktober 2024

  • Het begeleiden en trainen van leidinggevenden en medewerkers bij het voeren van leer- en ontwikkelgesprekken (het goede gesprek)
 • December 2023

  • Evaluatie en tussentijdse verantwoording
 • November 2024

  • Eindevaluatie en eindrapportage / verantwoording