Toelichting

Een regionaal opleidings- en ontwikkelplan, gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de corporaties.

Om zicht te krijgen op de gestelde eisen voor de medewerker van de toekomst en wat dit betekent voor de organisatie en de individuele medewerker worden de volgende activiteiten in dit onderdeel uitgevoerd:

 • De strategische personeelsplanning (SPP) van elke individuele corporatie wordt vertaald naar een regionaal strategische personeelsplan;
 • Inventariseren van de opleidingsvragen van corporaties en hun teams (medewerkers);
 • De opleidingsvragen vertalen naar een toekomstbestendig regionaal strategisch opleidingsplan met loopbaanpaden.

Roadmap

 • Februari/maart 2023

  • Kick-off start SLIMsamenwerken
  • Intake regio-academie met alle deelnemers
  • Start Strategische Personeelsplanning (SPP)
 • April/mei/juni 2023

  • Bouwen regio-academie en corporatie-portals
  • Van individuele SPP naar regionaal SPP
  • Start inventarisatie leerlijnen
 • Juli/augustus/september 2023

  • Training regio-academie voor beheerders en projectleiders
  • Vertalen regionaal SPP naar leerlijnen en regionaal opleidingskader – individueel vs. gezamenlijk
 • 19 september 2023

  • Opening regio-academie
 • Oktober/november 2023

  • Uitwisseling van ervaringen regio-academie met beheerders en projectleiders – van en met elkaar leren.
 • December 2023

  • Evaluatie en tussentijdse verantwoording
 • Januari t/m september 2024

  • Optimalisatie Regio-academie n.a.v. ‘learned lessons’
 • Oktober/november/december 2024

  • Eindevaluatie en eindrapportage / verantwoording