Mei: de veranderende huurder

Als corporatie en corporatiemedewerker werk je aan goede dienstverlening om te voorzien in passende huisvesting voor een breed scala aan huurders. Je bevordert een gezonde en leefbare woonomgeving, zodat er meer tevreden huurders zijn. Je hebt daarin te maken met een diverse en veranderende groep huurders, denk aan langer thuiswonende ouderen, statushouder of huurders met verward gedrag. Het is belangrijk om in te spelen op diverse behoeften en om effectieve huisvestingsoplossingen te bieden. Deze maand hebben wij allemaal inspiratie voor je om jouw werk naar deze veranderende huurder nog beter te kunnen doen.

Hieronder onze tips uit de academie. Wil je het gehele overzicht zien? Bekijk hiernaast de poster.

Tip: Alles is te vinden in jouw academie van SLIMsamenwerken of Watdoejijmorgen.

Gratis webinar 23 mei van 13.00-14.00 uur

Huurdersparticipatie: geen project maar een houding! door Nanneke van der Heijden

Hoe zorg je ervoor dat je mensen die niet zo makkelijk hun stem laten horen, tóch gaat bereiken en kunt betrekken?

Corporaties voeren steeds vaker participatieprojecten uit, waarbij inclusiviteit belangrijk is. We willen zoveel mogelijk huurdersperspectieven in beeld krijgen en huurdersgroepen spreken. Oók de mensen uit het “stille midden” en de caring majority. Soms lukt dat goed en soms met minder succes.
Dus hoe kan dat ook anders?

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon. Uiteraard kun je zelf ook vragen stellen via de chatfunctie.

Meld je aan via deze link of de QR-code.

Trainingen & e-learnings – om te volgen of om te doen wanneer het jou uitkomt

Online kennissessie – Hoe cultuursensitief ben jij?

Ons land kent een bonte verzameling aan culturen. Complex? Soms, maar zeker niet altijd, mits je er sensitief mee omgaat! Door cultuursensitief te werken benut je de cultuurverschillen om onze samenleving en woonomgeving te verrijken. Het begint met jezelf de vraag te stellen: Hoe Cultuursensitief ben ik?
In deze interactieve kennissessie ontdek je jouw eigen culturele bril; dé sleutel naar cultuursensitief werken. Je leert over culturele dimensies en traint je vaardigheden om cultuurverschillen juist te benutten en zo bruggen te slaan. Eén ding is zeker: deze training heeft impact op jouw cultuur sensitieve vaardigheden.

Doelgroep
Iedereen die nieuwsgierig is naar verschillende culturen en cultuursensitief wil (leren) werken.

De ouder wordende huurder

Heb je steeds vaker contact met ‘senioren huurders’ die in en rondom de woning een groter beroep doen op jouw corporatie? Dan krijg je te maken met vragen als; hoe moet je omgaan met thuiswonende huurders met een vorm van dementie? Ouderdom; wat doet dit met de mens en hoe kan ik daar mijn werk op afstemmen? Deze vragen komen aan bod in deze ééndaagse training.

Doelgroep
Corporatiemedewerkers die contact hebben met huurders in de wijk, woning en op kantoor. Ook voor medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in woonzorgcomplexen.

Workshop: Burenoverlast

Harde muziek, blaffende honden, veelvuldige ruzies, scheldpartijen en intimidaties zijn slechts enkele voorbeelden waarbij huurders voor overlast zorgen. Welke taak heb je als verhuurder? En welke maatregelen staan er als verhuurder tot je beschikking om de overlast te beëindigen? Wanneer maak je de stap naar de rechter en welke beslissingen kan een rechter nemen? Aan de hand van de wet, rechtspraak en praktijkvoorbeelden wordt besproken hoe je als verhuurder omgaat met overlastkwesties; vanaf de eerste klacht tot en met een procedure bij de rechter.

Doelgroep
Woonconsulenten en andere medewerkers van verhuurders die zich bezighouden met overlast.

Introductie in Wonen, Welzijn, Zorg(Vastgoed) voor senioren en aandachtsgroepen – en de rol van de corporatie daarin

Er is veel te doen rondom langer thuiswonen (senioren) en weer thuiswonen (aandachtsgroepen). De opgaves zijn groot, zowel met betrekking tot het wonen, maar ook in de ondersteuning en zorg. Wij, als corporatie, en onze huurders en samenwerkingspartners, hebben er dagelijks mee te maken. Welke landelijke programma’s zijn er (onder andere Wonen en Zorg voor Ouderen [WOZO], Een Thuis voor Iedereen [Etvi], de Wet versterking regie volkshuisvesting en Het Integraal Zorg Akkoord [IZA]), hoe hangen die met elkaar samen, hoe zit de financiering van zorg en zorgvastgoed nu en in de toekomst in elkaar en wat is de rol van de corporatie en van strategische stakeholders (gemeenten, zorgaanbieders, zorgkantoor, Provincie e.a.).

Doelgroep
Deze training is echt iets voor jou als je als medewerker bezig bent met de strategische en tactische vraagstukken rondom Wonen-Welzijn-Zorg(vastgoed) en het langer thuiswonen van senioren en weer thuiswonen van aandachtsgroepen.

Lastige gesprekken (e-learning)

Het maakt niet uit hoe vaak je slecht nieuws brengt: sommige gesprekken blijven lastig. In deze training leer je hoe je een gevoelige boodschap het best overbrengt. Deze training bestaat uit meerdere lessen. Iedere les bestaat uit een aantal leeractiviteiten.

Meningen in beweging – hoe flexibel ben jij? – Assessment

Wanneer ben jij voor het laatst drastisch van mening veranderd? Wat was daarvoor nodig? We houden vaak krampachtig vast aan onze overtuigingen, uit angst voor verandering of uit trots. En dat terwijl het helemaal niet erg is om je mening bij te stellen. Sterker nog: je leert en groeit ervan! Vorm jij snel een sterke mening waar je niet zomaar vanaf stapt of blijf je neutraal en ben je nieuwsgierig naar andere perspectieven? Neem je eigen houding onder de loep en ontdek waarom het belangrijk is om andere meningen een kans te geven. Wedden dat er een wereld voor je opengaat?

Podcasts & Lezen – om te verdiepen

Podcast: Beter een goede buur dan een verre vriend

In Nederland is een kloof aan het ontstaan in steden en dorpen. Het is een probleem waarvan je soms een paar straten verderop al niet meer door hebt dat het er is: de leefbaarheidskloof tussen rijke en arme woonwijken. Want hoe komt het dat zwakke wijken achteruitgaan, en hoe kunnen we het tij keren? In deze aflevering van Meer dan een huis spreekt presentator Quintin Wierenga met Jeroen Frissen van Circusvis, een adviesbureau voor corporaties, en met Kootje Schilder, bewoner van de Tilburgse wijk Jeruzalem; ooit een achterstandswijk, nu een wijk om trots op te zijn.

Samen oud

Er zijn vele projecten waar woonvormen voor mensen met dementie zijn gerealiseerd. Toch is het nog lang niet genoeg om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar woonvormen die ouderen of mensen met beperkingen beschutting en bescherming bieden. Daarvoor zijn veel meer woningen en een grotere variëteit aan woonvormen nodig, met een infrastructuur die bewoners de noodzakelijke voorzieningen biedt.

Podcast: De sluipende betaalbaarheidcrisis: Effe geen cent te makken

Maar liefst een kwart van alle Nederlandse huurders, oftewel 800.000 huishoudens, heeft moeite om de rekeningen te betalen. Vaak redden ze het net aan om rond te komen, maar dan moet bijvoorbeeld de wasmachine niet kapotgaan. Goedkoper wonen kan niet. Want die huurhuizen zijn er niet en die worden ook niet bijgebouwd. Het zijn dus twee problemen die elkaar versterken.

Beleid & Toolkits – om te verdiepen

Hoe omgaan met ongewenste omgangsvormen?

Heb je last van agressie door huurders of ongewenst gedrag door collega’s of leidinggevenden, dan kan dat de werksfeer bederven en jouw gevoel van veiligheid, jouw prestaties en gezondheid aantasten. Wat houdt het precies in en wat kun je ertegen doen?

Hoe bereik je laaggeletterde huurders?

Ongeveer 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd. Het bereiken van deze mensen is lastiger omdat het lezen van een brief of e-mail een hele opgave is. De kans dat een deel van jouw klanten laaggeletterd is, is dus groot.

Aanpak woonoverlast

Op 28 november 2023 heeft het CCV een webinar gehouden over de aanpak van woningvervuiling en hoarding. Dit in verband met de vele vragen die we over dit onderwerp krijgen en de signalen uit verschillende gemeenten dat het aantal vervuilingen flink toeneemt.

Aan bod kwamen kwam onder meer: de problematiek achter de vervuiler en/of de hoarder, de aanpak in de praktijk, aandachtspunten die je als gemeente en partners geregeld moet hebben in de aanpak, succesfactoren en valkuilen en de rol van de Wet aanpak woonoverlast bij vervuiling en het samenspel met andere instrumenten.