Juni: veilig en gezond werken

Als medewerker van een corporatie krijg je te maken met uiteenlopende risico’s. Denk aan agressie van huurders, hoge werkdruk, brandgevaar of lichamelijke klachten door beeldschermwerk. Veilig en gezond werken is dus een groot en breed thema. Veilig werken is ook niet per se gezond werken, en andersom. Daarom deze maand voor beide veel aandacht. Kies wat jou het meeste aanspreekt en doe er je voordeel mee!

Hieronder onze tips uit de academie. Wil je het gehele overzicht zien? Bekijk hiernaast de poster.

Tip: Alles is te vinden in jouw academie van SLIMsamenwerken of Watdoejijmorgen.

Gratis webinar 24 juni van 13.00-14.15 uur

Van brokkelbrein naar breinfit! door Gertie Verreck

Zoals neuropsychiater Theo Compernolle zegt: “ Ons belangrijkste instrument om veilig, gelukkig en gezond te zijn, is ons brein”. Het probleem is alleen dat maar weinig mensen rekening houden met de gebruiksaanwijzing ervan.” En juist daar brengt dit webinar verandering in.
Want werk, stress, continu op ‘aan’ staan; het vraagt veel van ons. Het is daarom belangrijk dat je je brein leert ‘managen’ en breinfit houdt. Je krijgt in dit compacte webinar nieuwe tips aangereikt waardoor je in balans blijft en voor flow kan zorgen. Je krijgt een inkijkje in je brein en concrete handvaten om deze breinkennis toe te passen in je dagelijkse werkpraktijk.

Je kunt het webinar volgen vanaf je computer, tablet of telefoon. Uiteraard kun je zelf ook vragen stellen via de chatfunctie.

Meld je aan via deze link of de QR-code.

Trainingen & e-learnings – om te volgen of doen wanneer het jou uitkomt

Basistraining Omgaan met agressie

Deze 2 dagdelen durende training staat in het teken van kennis opdoen, kennis delen en kennis toepassen. Het gaat hierbij om algemene kennis over de norm van het protocol, verschil tussen emotioneel en agressief, veilig op huisbezoek en de-escalerend werken. Je doet kennis op én oefent met vaardigheden die jij in de praktijk kan toepassen.

Doelgroep
Alle medewerkers met klantcontact.

Nepnieuws herkennen (e-learning)

Zie jij het verschil tussen echt nieuws en nepnieuws? Laat je niet voor de gek houden en volg de training ‘Nepnieuws herkennen’. Deze training bestaat uit 5 lessen. Iedere les bestaat uit een aantal leeractiviteiten. Je kunt al iets nieuws leren in één minuut!

Asbest herkennen

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. Toch bevatten veel oudere gebouwen en installaties nog asbesthoudende materialen. Vaak zit dit goed weggestopt en levert het geen risico’s op. Maar bij renovatiewerkzaamheden of sloop kunnen er asbestvezels vrijkomen, die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Om deze risico’s te beperken, is het belangrijk dat personen die met asbest in aanraking kunnen komen, weten hoe ze dit materiaal kunnen herkennen. En hoe ze hier op de juiste manier mee om kunnen gaan.

Doelgroep
Denk onder andere aan onderhoudsmedewerkers, bouwmedewerkers, e.d.

Veilig werken met diisocyanaten

Vanaf 24 augustus 2023 is het verplicht dat iedere werknemer die met Diisocyanaten werkt, hier een speciale opleiding voor heeft gevolgd. Diisocyanaten zitten in o.a. PUR, lijmen en lakken en zijn schadelijk voor de gezondheid. Bij inademing en huidcontact kunnen er ernstige klachten ontstaan, waaronder allergieën en astma . Daarom is in de Europese Chemicaliën wetgeving (REACH) besloten deze maatregel te treffen om werknemers bewust te maken van de risico’s van het werken met deze stoffen.

Doelgroep
De maatregel geldt voor producten met meer dan 0,1% Diisocyanaten en geldt voor iedereen die beroepsmatig hiermee werkt, ook ZZP’ers.

VCA Basis en VOL combinatietraining

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Een VCA certificaat laat duidelijk zien je op de hoogte bent van de veiligheidsregels.

Doelgroep
Uitvoerende medewerkers en/of operationeel leidinggevenden, werkzaam in de openbare ruimte, die het officiële veiligheidscertificaat Basisveiligheid VCA willen of dienen te behalen.

NEN 3140 VOP

Als je werkzaamheden verricht waarbij elektrotechnische risico’s aanwezig zijn ben je een Voldoende Onderricht Persoon. Hierbij valt te denken aan het vervangen van motoren, zekeringen en aardlekschakelaars. Daarnaast word je met een VOP NEN 3140 certificaat ingezet als je als beheerder van gebouwen, conciërge werkt. Kortom: de training VOP NEN 3140 is geschikt voor iedereen die “figuurlijk gesproken” in aanraking komt met elektriciteit.

Doelgroep
De training NEN 3140, leidend tot Voldoende Onderricht Persoon (VOP), is bestemd voor personen die werken aan of met elektrische installaties.

Podcasts & Lezen – om te verdiepen

Podcast: Cultuurladder Agressie

Waar staat jouw organisatie nu en wat is de gewenste situatie, als het gaat om het voorkomen van agressie tegen medewerkers? RadarVertige heeft de Cultuurladder Agressie ontwikkeld om dit snel te bepalen

Podcast: Leefbare en veilige wijken

Wonen in een fijne woning in een leefbare wijk, waar we voor elkaar zorgen en waar je zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Een utopie voor de een, een missie voor de ander. De sleutel tot dit succes is een gedeelde visie, gepaard met prestatieafspraken.

Podcast: Wietteelt in de wijk

Als criminaliteit onze leefwereld binnendringt, dan hebben we het over ondermijning. Grote vraag is: welke rol hebben woningcorporaties bij de aanpak ervan? En hebben corporaties hiervoor voldoende middelen? In deze nieuwe aflevering van ‘Meer dan een huis’ een podcastserie van Aedes praat presentator Quintin Wierenga daarover met Jolanda de Zwart, wijkconsulent bij Sité Woondiensten, en Hans Moors, partner bij onderzoeks- en adviesbureau EMMA en expert sociale veiligheid.

Beleid & Toolkits – om te verdiepen

Arbo: kantoor- en thuiswerk

In corporaties wordt veel beeldschermwerk gedaan. Steeds vaker in een combinatie van werken op kantoor en thuis, ofwel: tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Hieronder staan de arbo-aspecten centraal: Hoe kun je op een gezonde manier werken, op kantoor en thuis?

Werk met inspiratie en energie

Druk, druk, druk. Je wilt succesvol zijn op je werk, sporten, voor je kinderen zorgen, leuke dingen doen met vrienden en je gezin, aan persoonlijke ontwikkeling doen en af en toe tijd voor jezelf hebben. En het tijd- en plaatsonafhankelijk werken vraagt om een nieuwe balans. Hoe is dat bij jou? Gebruik onze tools om jouw balans weer te vinden en met nieuwe inspiratie en energie verder te kunnen gaan.

Online basisveiligheid

Cybercriminelen proberen op veel verschillende manieren jouw telefoon of computer binnen te komen en schade aan te richten. Denk aan hacken, phishing of ransomware. Je kan jezelf daartegen beveiligen. De vijf filmpjes leggen uit welk risico je loopt, wat je kan doen en hoe je dat moet doen. Boven elk filmpje staat een korte samenvatting met meer informatie en wat je kan doen.